023-5830022 | 06-13933980

Algemene voorwaarden

  • De klant moet verhindering voor een afspraak spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de afspraak aan Petit Beauty melden.
  • Bij niet tijdig afmelden is Petit Beauty genoodzaakt 50 procent van het bedrag van de geplande afspraak in rekening te brengen.
  • Indien u later bent dan de afgesproken tijd in de salon, wordt de verloren tijd ingekort.
  • Bent u meer dan 15 minuten te laat word de afgesproken behandeling geannuleerd.
  • Bij niet nakomen van de geplande afspraak zonder afmelding word het hele bedrag van de geplande afspraak in rekening gebracht.
  • De schoonheidsspeciliaste neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in het klantenbestand.
  • De schoonheidsspeciliast is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
  • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspeciliaste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.
  • Petit Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar de salon.

CONTACT

Get In Touch

[contact-form-7 404 "Not Found"]
SHOP

Check It Now

SALE

Treatments